FISCHER&PARTNERS - - FISCHER&PARTNERS

Politika integrovaného manažérskeho systému

 

V našej spoločnosti sme pristúpili k vybudovaniu a udržiavaniu integrovaného manažérskeho systému (ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001).

Našou stratégiou je neustále zvyšovať efektívnosť, výkonnosť a kvalitu našich poskytovaných služieb. Dbať na zdravé životné prostredie a neustále zlepšovať úroveň BOZP. Vyplývajúc z uvedeného sme schválili, komunikovali a vyhlásili túto politiku.

 

Zaviazali sme sa dodržiavať nasledovné princípy:

1.     Zabezpečiť potrebné zdroje pre udržiavanie a trvalé zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému v

zhode s medzinárodnými normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007.

 2.     Trvalo zabezpečovať a zvyšovať spokojnosť našich zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán.

3.  Neustále plniť a dodržiavať záväzky vyplývajúce z relevantných právnych a iných požiadaviek

4.     Trvalo zlepšovať úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom odstrániť potenciálne ohrozenia zdravia.

5.     Prispievať k tvorbe a ochrane životného prostredia.

6.     Plánovať činnosti, riadiť a rozhodovať sa na základe analýz, identifikovať a trvalo zlepšovať slabšie miesta v činnostiach a procesoch.

7.     Dosahovať plnenie aplikovateľných požiadaviek.

8.     Viesť efektívnu komunikáciu so zákazníkmi a s ďalšími zainteresovanými stranami.

9.     Podporovať angažovanosť za kvalitu, environment, bezpečnosť a ochranu  zdravia pri práci.

 

 V Ružomberku 02.08 2017, Mgr. Barbora Čiljaková, konateľ

FISCHER & PARTNERS, s.r.o.

K. Salvu 2043/2

034 01 Ružomberok

 

reality@realityfischer.sk

+421 902 822 222

EMSOHSAS 18001:2008

Web design by SIN, s.r.o.