FISCHER&PARTNERS - - FISCHER&PARTNERS

Politika systému riadenia kvality (SMK)


V našej spoločnosti sme pristúpili k vybudovaniu a udržiavaniu systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2015.

Našou stratégiou je neustále zvyšovať efektívnosť, výkonnosť a kvalitu našich poskytovaných služieb. Dbať na zdravé životné prostredie a neustále zlepšovať úroveň SMK. Vyplývajúc z uvedeného sme schválili, komunikovali a vyhlásili túto politiku.

 

Zaviazali sme sa dodržiavať nasledovné princípy:

 

  1. 1.  Zabezpečiť potrebné zdroje pre udržiavanie a trvalé zlepšovanie systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2015.
  2. 2.     Trvalo zabezpečovať a zvyšovať spokojnosť našich zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán.
  3. 3.     Plniť a dodržiavať záväzky vyplývajúce z relevantných právnych a iných požiadaviek, ktoré sa zaväzujeme neustále plniť.
  4. 4.     Trvalo zlepšovať úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom odstrániť potenciálne ohrozenia  zdravia.
  5. 5.      Plánovať činnosti, riadiť a rozhodovať sa na základe analýz, identifikovať a trvalo zlepšovať slabšie miesta v  činnostiach a procesoch.
  6. 6.      Dosahovať plnenie aplikovateľných požiadaviek.
  7. 7.      Viesť efektívnu komunikáciu so zákazníkmi a s ďalšími zainteresovanými stranami.
  8. 8.      Podporovať angažovanosť za kvalitu našich poskytovaných služieb.

 

 V Ružomberku 03.08 2020, Mgr. Barbora Čiljaková, konateľ

FISCHER & PARTNERS, s.r.o.

K. Salvu 2043/2

034 01 Ružomberok

 

reality@realityfischer.sk

+421 902 822 222

Web design by SIN, s.r.o.